Loading...
Hem 2021-01-24T18:29:15+00:00

Aktuellt

Ni har säkert följt i media Sjömanskyrkans fortlevnad eller inte. Vi kan meddela att byggföretaget 4D Bygg köpt fastigheten och kommer att renovera/bygga om under våren 2021. Vi kan vara kvar framöver med våra träffar och föredrag något som vi i styrelsen är glada och lättade över, då vi anser att dessa lokaler passar vår verksamhet bra och är möjliga att nå med allmänna kommunikationer. Vad gäller möjligheten att kunna träffas i vår på grund av covid-19 är oklart. Alla medlemmar har fått ett informationsbrev i mitten av januari 2021. Vi får fortsätta att hålla i och hålla ut och hoppas på hösten 2021!

För de av er som använder Facebook vill vi rekommendera att ni söker på ”Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb” och begär att bli medlem i gruppen. Även där hittar ni aktuell information från klubben.

Fakta om föreningen

Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb är en ideell opolitisk kvinnoförening grundad 1911.
Diskussionsklubben vill genom stimulerande samvaro skapa gemenskap och utveckla personlig vänskap mellan medlemmarna.

Verksamheten skall på olika sätt väcka medlemmarnas intresse och engagemang i aktuella, kulturella och sociala frågor genom föredrag, diskussioner, studiebesök och resor.

Möten hålls varje måndag kl 11.00 i Sjömanskyrkan med föredrag och samkväm från februari till maj, september till december.

I samband med våra måndagsmöten finns våra bibliotekarier i biblioteket.

Välkommen in och låna någon av våra nyinköpta böcker eller varför inte låna om en bok, som ni redan läst.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna till Diskussionsklubben!

Årsavgiften 200 SKr samt inträdesavgift 50 kr betalas till plusgiro 4 04 49-1 eller bankgiro 5983-3079

Om du vill ansöka om att bli medlem, så klicka på denna länk för att komma till ansökningsformuläret