Måndagsträffar 2019-04-07T20:20:41+00:00

 

 

 

 

Kom i god tid så att föredraget kan börja kl. 11:00. Mötesavgiften är 70 kr per person. Bär gärna namnskylt. Ingång stora entrén, Amerikagatan 2 (Sjömanskyrkan Stigbergstorget).

 

04 febr     Makt, media och demokrati – Bengt Johansson, professor GU

11 febr     Låt din hjärna blomma – Ulrika Ahlqvist, inspiratör och hjärnberikare

18 febr     En bättre vardag genom livet – Petra Johansson

25 febr     Doktor Dubb dikterar. Omsorgen om fattiga barn i Göteborg 1800 – 1850 –  Louise Lönnroth, fd  landsarkivarie

04 mars   Faktum och arbetet med Faktum kids, hemlösa barn i Göteborg  – Sarah Britz, chefredaktör

11 mars    Årsmöte. Årets stipendiat

18 mars    Bokförlaget Verbum – Jonas Eek, teol.dr  

25 mars    Caroline Gaudart och andra tidiga fotografer i Göteborg  – LarsOlof Lööf, fd  museiintendent

01  apr      Haga, förr och nu – Gudrun Lönnroth, fd byggnadsantikvarie

08  apr      Drömmen om Amerika – Anna-Lena Lundström, fd lärare

29  apr      Vägen till kvinnlig rösträtt 1919 – Maria Sjöberg, professor GU

06 maj      Vad händer om du inte betalar i tid? – Annika Sydberger Norrman, fd kommunikatör, Kronofogdemyndigheten  

13 maj       Brott mot äldre – Gunilla Widestrand, polis

 

Övriga aktiviteter

08 maj        Vårresa (Programmet finns under fliken Resor)