Resor och Besök 2018-08-26T19:20:50+00:00
Anmälan till resor och besök

Resor och Besök

ADVENTSRESA den 30 november

Mer information lämnas senare om vart resan går i år.

Anmälan till Ingela Strömblad –  ingela.stromblad@telia.com   eller 0702-21 00 24,

senast en vecka innan avresa.