Välkommen till
Göteborgs Kvinnliga Diskussionklubb

Aktuellt

Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb kommer även i fortsättningen att vara hyresgäster i

Sjömanskyrkan i Göteborg med adress Amerikagatan 2 som nu har fått ett antal olika verksamheter under ett tak.

I september 2021 öppnades portarna till det nya kulturhuset, Skeppet 1 tr, som innefattar både scen och studio.

Våra populära träffar kommer att äga rum där. Se under fliken Träffar datum och ämne för föreläsning.

Fakta om föreningen

Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb är en ideell opolitisk kvinnoförening grundad 1911.
Diskussionsklubben vill genom stimulerande samvaro skapa gemenskap och utveckla personlig vänskap mellan medlemmarna.

Verksamheten skall på olika sätt väcka medlemmarnas intresse och engagemang i aktuella, kulturella och sociala frågor genom föredrag, diskussioner, studiebesök och resor.

Möten hålls varje måndag kl 11.00 i Sjömanskyrkan med föredrag och samkväm från februari till maj, september till december.

I samband med våra måndagsmöten finns våra bibliotekarier i biblioteket.

Välkommen in och låna någon av våra nyinköpta böcker eller varför inte låna om en bok, som ni redan läst.

Medlemskap

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna till Diskussionsklubben!

Årsavgiften 200 SKr samt inträdesavgift 50 kr betalas till plusgiro 4 04 49-1