Måndagsträffar

Måndagen den 27 sept kl 11.00-12.00      Professor Ulf Bjereld från Göteborgs universitet kommer och pratar om ” Digital demokrati”

Vi vet inte i dagsläget om det finns möjligheter att servera kaffe efteråt.

Måndagen den 25 okt, kl 11.00 har vi Årsmötet för 2020.

Lisbeth Stenberg kommer och talar om ”Göteborgskvinnor i rörelse”

Måndagen den 29 nov, kl 11.00

Olle Edström, Maria Carlgren och Maritha Redin att med ord och musik behandla ”Rösträttens sånger och estetik”.