träffar

Program för hösten 2022 i Sjömanskyrkans lokal, vån 2, Amerikagatan 2, Göteborg

Måndagen den 5 september kl 11.00

Brittmo Bernhardsson kommer att tala om ”Kal och Ada” 50 år i Göteborg

Måndagen den 26 september

Hanna Bendz presenterar sitt ”Musikaliska arbete med Alice Tegner”

Måndagen den 31 oktober

Yvonne Leffler kommer att tala om ”Svenska 1800-tals författare på export”

Vi har ett extra årsmöte gällande antal styrelsemedlemmar i GKDK:s styrelse. Vi föreslår att vi antar det förslag som togs upp vid årsmötet i april 2022, gällande ändring i stadgarna från 9 ledamöter till 5-7 ledamöter.

Måndagen den 28 november

Olle Edström kommer att tala om och musicera kring ”Evert Taube och hans liv och verk”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onsdagen den 14 september kommer vi att ordna födelsedagsfest för de i vår förening som fyllt 65,70,75, 80, 85, 90,95 under våren, från jan t.o.m  juni 2022.

Onsdagen den 19 oktober kommer vi att ordna födelsedagsfest för de i vår förening som fyllt eller fyller 65,70,75,80,85,90,95 från juni till dec 2022.

Om du vill delta så anmäl dig till               

Ingela Backlund    tel  073 031 42 36   e-post ingela.backlund@telia.com

Lena Hulten           tel  076 015 47 47   e-post 47lena@live.se

 Adventsresan blir söndagen den 27 november till Skallsjö kyrka i Floda

Se programmet under fliken ”Övriga aktiviteter”

Måndagen den 12 december planeras en Julfest