träffar

Program för hösten 2022 i Sjömanskyrkans lokal, vån 2, Amerikagatan 2, Göteborg

Måndagen den 29 augusti

Brittmo Bernhardsson kommer att tala om ”Kal och Ada” 50 år i Göteborg

Måndagen den 26 september

Hanna Bendz presenterar sitt ”Musikaliska arbete med Alice Tegner”

Måndagen den 31 oktober

Yvonne Leffler kommer att tala om ”Svenska 1800-tals författare på export”

Vi har ett extra årsmöte gällande antal styrelsemedlemmar i GKDK:s styrelse. Vi föreslår att vi antar det förslag som togs upp vid årsmötet i april 2022, gällande ändring i stadgarna från 9 ledamöter till 5-7 ledamöter.

Måndagen den 28 november

Olle Edström kommer att tala om och musicera kring ”Evert Taube och hans liv och verk”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onsdagen den 14 september kommer vi att ordna födelsedagsfest för de i vår förening som fyllt 65,70,75, 80, 85, 90,95 under våren, från jan t.o.m  juni 2022.

Onsdagen den 19 oktober kommer vi att ordna födelsedagsfest för de i vår förening som fyllt eller fyller 65,70,75,80,85,90,95 från juni till dec 2022.

Om du vill delta så anmäl dig till Solveig Isgren 073 8320727,                               eller Ingela Backlund 073 0314236

Fredagen den 25 november planeras en Adventsresa

Måndagen den 12 december planeras en Julfest