medlemmar

Alma och Anna Yhlens fond

Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubbs medlemmar har möjlighet att ur fonden söka bidrag för läkarkostnader.

Kontakta klubben via info@gkdk.se för mer information. (Obs att vi inte är på kontoret varje dag under sommaren)