ORDFÖRANDE

Susanne Fransson är docent i rättsvetenskap vid handelshögskolan i Göteborg.

Hon har undervisat och varit kursansvarig sedan 1992 för ett stort antal utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom allmän avtalsrätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, socialrätt och lönefrågor m.m. Omfattande erfarenhet av uppdragsutbildningar för chefer och fackliga ombud i arbetsrätt.

Dessutom är hon författare till ett antal böcker och 2022 boken ”Jag är Roxy” (Länk) som hon skrivit tillsammans med Roxy Stening.

Susanne Fransson är vår ordförande sedan den 25 mars 2024